Art-is Formats & Concepts

Art-is Formats & Concepts bedenkt en ontwikkelt concepten voor documentaires, reality TV series en evenementen. We zijn verhalenvertellers en ontwerpers van belevingen. Niet alleen onze verhalen, maar ook de verhalen van echte mensen. Niet alleen onze belevingen, maar met name de belevingen van velen. We zijn in staat om die opvallende verhalen ook te realiseren. We maken geen "bedtime stories", we ontwikkelen formats en concepten die mensen raken en in actie brengen. Dat is wat we kunnen en dat is wat we doen. Every great love starts with a great story. Every great story starts with listening…

Dat doen we dus, eerst luisteren, naar de mensen om ons heen. Als we voldoende gehoord hebben gaan we bedenken. Wat gaan we vertellen, hoe gaan we het vertellen, wat is het juiste format, wordt het een evenement of een serie? Groot of intiem, geënsceneerd of recht uit het hart, high class of middle of the road?

Art-is Formats & Concepts ontwikkelt niet alleen de concepten, we werken ze ook uit, we zetten verhalen om in beelden, we visualiseren, filmen of produceren een event, documentaire, tentoonstelling, of een actie; kortom we creëren en realiseren het juiste "vehikel" voor elk verhaal. Dat doen we samen met gerenommeerde productiemaatschappijen en evenementenlocaties met als uiteindelijke doel om mensen met merken of organisaties te engageren.

We werken graag samen met verschillende partijen die uiteindelijk iets waardevols kunnen toevoegen. Als we de expertise niet in huis hebben, dan hebben we een groot netwerk van specialisten, die we kunnen inschakelen. Dat kan op het gebied van de content zijn of in de uitvoering. We nemen u graag mee in onze denk- en zienswijze. Mogen we ook u verrassen?

 

Nieuw documentaireconcept

We zijn voornemens om een korte docuserie te maken over de verwikkelingen rondom een erfenis. Veel mensen zijn heel bewust bezig om “over hun dood” te regeren en op een goede manier over de gevolgen van hun sterven na te denken. Met name als degene die aan het eind van zijn of haar leven is de kans heeft om belangrijke zaken van te voren goed te regelen. Zaken die direct te maken hebben met de begrafenis of crematie maar ook erfenisgerelateerde kwesties. Er komt vaak nog veel neer op de nabestaanden. Praktische zaken als het regelen van een verklaring van erfrecht, abonnementen en lidmaatschappen opzeggen, bankzaken, wellicht het leegruimen van de woning en het verdelen van de inboedel. En daarbij komt dan natuurlijk ook nog het emotioneel verwerken van het verlies.

In sommige gevallen gaat het verdelen van de nalatenschap niet zonder spanningen. Alle erfgenamen samen moeten namelijk besluiten nemen. En daarbij geldt de meerderheid van stemmen, maar de erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan, anders kan de verdeling geen doorgang vinden. Met name als de erflater kan inschatten dat zich bij de verdeling problemen voor kunnen doen, kan hij of zij een gevolmachtigde of een onafhankelijke nalatenschapsafwikkelaar aanstellen die de zaken gaat regelen. Dat dit toch conflicten kan leiden is evident.

We willen dit complete proces in beeld brengen in een serie van vijf afleveringen, te beginnen bij het voorstellen van de erflater. Hoe gaat hij om met zijn naderende dood? Wat wil hij regelen en wat vooral niet? Welke problemen voorziet hij bij de verdeling van de nalatenschap?  Wat is zijn boodschap aan de nabestaanden en hoe vind hij dat ze om moeten gaan met zijn levenswerk? We willen de erflater volgen tot na zijn overlijden en dan laten zien hoe de erfgenamen met zijn boodschap om gaan. Ontstaan er spanningen en hoe worden die opgelost? Hoe gaan de individuele erfgenamen om met de erfenisuitspraak? Gaat het in harmonie en volgens de wens van de erflater of spelen er andere factoren een rol?

Om deze docuserie te kunnen maken zoeken we mensen die aan de totstandkoming mee willen werken en die we in de laatste dagen van hun leven mogen volgen. Hierbij spreekt het voor zich dat we de allerhoogste piëteit in acht zullen nemen en het complete proces met het grootste respect voor zowel de erflater als de nabestaanden in beeld zullen brengen. We willen een documentaire maken die inzicht verschaft in de facetten die direct en indirect met de dood te maken hebben en die andere mensen in vergelijkbare situaties kan helpen zaken goed te regelen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons in contact zou kunnen brengen met mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en die hieraan eventueel hun medewerking zouden willen verlenen. We willen een waardevol document van hun nalatenschap maken. Stijlvol en indringend. En daarbij gaan we uit van hun laatste wensen en voeren een en ander uit volgens hun regie.

Neemt u hiervoor contact op met Henny Wolter of Bart Maes